Rozpocznij z nami swoją przygodę z

BADMINTONEM 

która zaczyna się właśnie tutaj

 

Aktualności

Witamy serdecznie na naszej stronie internetowej. Zapraszamy do zapoznania sie z informacjami o zajęciach oraz bieżących wydarzeniach.

Piątek, 28 kwietnia 2017

Zapraszamy serdecznie na kolejne zgrupowanie badmintona, podczas którego szlifować będziemy formę, jak co roku w nadmorskim Rewalu.

Niedziela, 26 lutego 2017

Już 26.02.2017 r. (niedziela) rozpoczynamy Grand Prix Słupska w Badmintonie. Cykl czterech turniejów rozegrany zostanie w okresie od lutego do czerwca 2017 roku, w różnych kategoriach wiekowych. Zapraszamy wszystkich chętnych, dzieci i dorosłych. Organizatorem oraz sponsorem nagród turnieju jest Szkoła Badmintona - Badminton School oraz dyrekcja ZSO nr 3 w Słupsku. Do zobaczenia na korcie! :)

 

REGULAMIN

BADMINTON SCHOOL GRAND PRIX W SŁUPSKU O PUCHAR DYREKTORA ZSO 3

1 TURNIEJ Z CYKLU GRAND PRIX  BADMINTONA  W SŁUPSKU

26.02.2017 r.

1. CEL

Propagowanie aktywnego wypoczynku wśród uczniów i pracowników szkoły, mieszkańców Słupska i okolic, oraz popularyzacja badmintona na wszystkich szczeblach zaawansowania.

2. ORGANIZATOR

Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 3 w Słupsku, Klub Sportowy Badminton School w Gdyni.

3. MIEJSCE i TERMIN

Miejsce: Hala Sportowa "F" w Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 3 w Słupsku, ul. Marii Zaborowskiej 2, 76-200 Słupsk ( 6 kortów do gry).

Termin: 26 luty 2017 r.

4. PROGRAM CZASOWY

26 luty 2017 r.  (niedziela):

- odprawa organizacyjna i losowanie o godz. 11:30.

Miejsce: Hala Sportowa "F" w Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 3 w Słupsku, ul. Marii Zaborowskiej 2, 76-200 Słupsk,

- czas rozgrzewki godz. 11:30 – 11:50.

- składanie oświadczeń o stanie zdrowia bądź upoważnienie od prawnego opiekuna dziecka, uprawniające do startu w turnieju od godz. 11:50.

- uroczyste otwarcie turnieju o godz. 11:55.

• przemówienie organizatora;

- pierwsze gry od godz. 12:10

- zakończenie gier w dniu 26 lutego 2017 r. uzależnione od ilości zgłoszeń.

5. KATEGORIE GIER

- singiel junior i juniorka (oddzielnie chłopcy i dziewczęta ur. 2001 i młodsi)

- singiel młodzik i młodziczka (oddzielnie chłopcy i dziewczęta ur. 2006 i młodsi)

- singiel mój pierwszy raz (kat. OPEN, dorośli).

6. SYSTEM ROZGRYWANIA TURNIEJU

a. grupowo-pucharowy trójkowy zwykły,

b. turniej rozgrywany w każdej kategorii przy minimalnej ilości 3 zgłoszeń. Przy ilości zgłoszeń mniejszej niż 3, zawodnicy mają możliwość wyboru innej kategorii,

c. zawodnik może grać maksymalnie w 1 grze,

d. rozstawianie wg listy zgłoszeń organizatora turnieju.

I turniej luty 2017

II turniej marzec 2017

III turniej kwiecień 2017

IV turniej maj 2017

Za udział w każdym turnieju zawodnicy otrzymują punkty wg schematu:

1 miejsce 40 pkt., 2 miejsce 38 pkt., 3 miejsce 36 pkt. itd. W przypadku zajęcia miejsc ex equo suma punktów dla danych miejsc jest dzielona pomiędzy zawodników z tych samych pozycji. Do punktacji generalnej wlicza się trzy najlepsze wyniki (brak uczestnictwa liczony jest jako zero punktów w klasyfikacji i będzie wliczony jako najsłabszy wynik).

 

Ostatni turniej będzie dodatkowo miał na celu wyłonienie zwycięzców zarówno samych mistrzostw, jak i całego cyklu turniejów Grand Prix.

 

7. UCZESTNICTWO

- dostarczenie oświadczenia o braku przeciwwskazań zdrowotnych do udziału w

zawodach sportowych bądź pisemna zgoda prawnego opiekuna dziecka na udział w turnieju,

- posiadanie przepisowego sprzętu (ubiór sportowy, możliwość bezpłatnego wypożyczenia rakiet);

- lotki do gry zapewnia współorganizator turnieju (Klub Sportowy Badminton School).

8. ZGŁOSZENIE DO TURNIEJU

a./ zgłoszenia, pisemne, telefoniczne bądź osobiste muszą dotrzeć do sędziego głównego do dnia 26 lutego 2017 r. (niedziela), do godz. 11:30, adres e-mail: m.dynak@badmintonowe3miasto.pl , tel. 606 987 835, bądź do Beaty Polaczek tel. 698 622 676.

b./ zawodnicy zgłaszający się do turnieju zobowiązani są podać:

- imię i nazwisko, rodzaj gry, numer telefonu.

9. NAGRODY I DYPLOMY

Pierwsza trójka poszczególnych kategorii wiekowych otrzyma medale oraz dyplomy od organizatorów turnieju.

10 SĘDZIA GŁÓWNY TURNIEJU

Mateusz DYNAK. e-mail: m.dynak@badmintonowe3miasto.pl,

11 POSTANOWIENIA KOŃCOWE

a. Turniej przeprowadzany jest zgodnie z Regulaminem Sportowym Polskiego Związku Badmintona.

b. Turniej odbywa się bez sędziów prowadzących.

c. Turniej rozgrywany jest lotkami plastikowymi.

d. W sprawach spornych decyduje sędzia główny.

e. Organizator nie odpowiada za stan zdrowia uczestników turnieju

f. Za zniszczenia dokonane na obiektach sportowych odpowiadają zawodnicy.

g. Organizator nie odpowiada za wartościowe rzeczy pozostawione w szatniach.

h. Uczestnicy wyrażają zgodę na udostępnienie swojego wizerunku do celów medialnych przez organizatora.

Sobota, 25 lutego 2017

Szkoła Badmintona serdecznie zaprasza do udziału w II Międzynarodowym Amatorskim Turnieju Badmintona w Helu.
* Więcej informacji w regulaminie turnieju :)